Bezmanažerská organizace v R&D, aneb jak to funguje, když je jeden manager na 120 lidí

Firma Y Soft má 400 lidí na 5 kontinentech. Z toho je 120 v R&D (výzkum a vývoj, převážně v ČR). Jak funguje tato organizace bez šéfů? Jaké nové procesy musely vzniknout? Jak funguje hiring a firing? Jak se rozdělují bonusy? Kdo rozhoduje o navyšování platu? Jak se rozděluje práce? Kdo dohlíží na to, aby lidé fakt makali? Nechybí lidem 1:1? A může tento systém fungovat i v jiných odděleních?

Již jako středoškolák si začal Václav razit cestu ke své profesionální kariéře tím, že zkoumal zákonitosti vývoje software, správy sítí a učení se o hodnotě pro-zákaznického přístupu v podnikání. Během svých raných profesních let začal Václav společně s malou skupinou partnerů pracovat na různých projektech, výrazný úspěch přišel až s tím, čemu dnes říkáme YSoft SAFEQ, což je klíčový a globálně úspěšný produkt Y Soft. Václav stál v čele globálního růstu společnosti Y Soft založením dceřiných společností v Japonsku, Singapuru, USA,
Izraeli, Spojených arabských emirátech a dalších zemích. Založil také firmu Y Soft Ventures, venture – kapitálové rameno společnosti Y Soft, poskytující slibným začínajícím společnostem ve střední Evropě potřebný kapitál, zdroje a odborné znalosti, jak urychlit jejich cestu na světové trhy.

Se zaměřením na růst podnikání a překonávání očekávání zákaznických potřeb Václav také investuje do technologií, lidí a pěstování aktivní firemní kultury. Václav Muchna je držitelem mezinárodního ocenění ENX Difference Maker 2019 za rozvoj technologického odvětví a také ocenění velvyslance USA Centennial Award za rozvoj česko-amerických obchodních vztahů.