Mlčeti zlato? To dávno neplatí! Lepší je být přesvědčivým rétorem.

 Raději zemřít, než mluvit před sálem plným lidí? Zbavte se strachu! Rozmotáme spolu základy rétoriky a ukážeme si rétorické tango. Vím, jak tančit nejen se slovy. A co potom…? Pak konečně najdete sebevědomí a chuť mluvit před publikem. Uvědomte si, že jinak své myšlenky prostě nepředáte!

Jiří Němec je kreativní markeťák a lektor rétoriky. Je držitel certifikátu absolventa Komunikační školy vydaném akreditovanou institucí MV Activconzult a navíc vítěz Československé Turbo Rétoriky 2019. Vystudoval Marketingovou komunikaci na UTB ve Zlíně. Udělá z vás mistra slova!